Via ferrata

(V slovenčine nižšie)

Jednym z najważniejszych celów projektu jest utworzenie pierwszej w Tatrach via ferraty – ubezpieczonego szlaku wysokogórskiego dla zaawansowanych turystów. Znajdować się ona będzie na kilkusetmetrowej wysokości ścianie jednego z tatrzańskich szczytów, z możliwością dobrego dostępu do początku i powrotu na szlak z końca trasy.

Lokalizacja i sposób przeprowadzenia trasy, zostanie dokonany w uzgodnieniu z władzami słowackiego Tatrzańskiego Parku Narodowego, ze ścisłym uwzględnieniem wymogów ochrony środowiska i dobrostanu dzikich zwierząt. Orientacyjna długość via ferraty to 550 m, przewyższenie ok. 400m, przy zastosowaniu ok. 160 punktami kotwiczenia asekuracji.

Via ferrata będzie ogólnodostępna (jak wiele alpejskich tras tego typu). Na początku trasy będzie tablica informacyjna o zasadach bezpieczeństwa, możliwe będzie nieodpłatne wynajęcie sprzętu wspinaczkowego (uprząż, lonża, kask) koniecznego do korzystania z via ferraty, a zakupionego w ramach projektu.

Trasa ta zostanie również uwzględniona w sieci szlaków Tatr Słowackich, która w ramach projektu zostanie dodana do platformy szlakowej Szlaki Małopolski (aplikacja, strona mapowa, portal krajoznawczy).

Via ferrata vo Vysokých Tatrách

Jedným z najdôležitejších cieľov projektu je vytvoriť prvý tatranský priechod ferratou – poistenú vysokohorskú cestu pre pokročilých turistov. Bude umiestnená na stene vysokej stovky metrov jedného z tatranských štítov s možnosťou dobrého prístupu na začiatok a naspäť na cestu z konca trasy. Poloha a spôsob vedenia trasy sa uskutoční po konzultácii s orgánmi Slovenského národného parku Tatra, s prísnym ohľadom na požiadavky ochrany životného prostredia a dobrých životných podmienok voľne žijúcich živočíchov. Približná dĺžka priechodu via ferrata je 550 m, prevýšenie okolo 400 m, pričom sa na istenie používa približne 160 kotvových úchytiek. Via ferrata bude prístupné verejnosti (rovnako ako mnoho vysokohorských trás tohto typu). Na začiatku trasy bude informačná tabuľa o bezpečnostných predpisoch, bude možné si bezplatne prenajať lezecké vybavenie (postroje, výpady, prilby) potrebné na použitie via ferrata zakúpených v rámci projektu. Táto trasa bude tiež zahrnutá do siete slovenských Tatier, ktorá bude v rámci projektu doplnená o platformu chodníkov Szlaki Małopolski (aplikácia, stránka s mapami, vyhliadkový portál).

%d blogerów lubi to: